Biologisch Medisch Centrum          Arts Paul van Meerendonk
Stikstofoxide (NO)3, Peroxinitriet, Superoxide en ONOO- door Pall

 

Biologisch Medisch Centrum
Behandeling CVS/ME
ATP energie
Dr Teitelbaum
Dr Meirleir
Dr Cheney
Arts Paul van Meerendonk

ADP-ATP efficiency
Mitochondrial dysfunction
HINTS
EPD Desensibilisatie
Cvs en fibromyalgie
CVS ME aantoonbaar
CVS legitiem
Research direction
CT

Virus en DNA
esme
Glutathion
Vitamine B12
Vitamine D
Zware metalen
Cadmium
FIR
Carnitine
Nac
Dr Kerr
Meetresultaten 1

Meetresultaten 2
Meetresultaten 3
Meetresultaten 4

 

Stikstofoxide (NO)3 Pall

Pallís visie op multisysteemziekten

Pall maakt in zijn boek aannemelijk dat het hele proces

dat ten grondslag ligt aan de multisysteemziekten start

bij een verhoogde productie van stikstofoxide (NO).3

Een dergelijke verhoging is het startpunt van de vicieuze

stikstofoxide/peroxynitriet-cyclus (zie figuur 1).

De cyclus omvat, naast NO, ook superoxide en peroxynitriet

(beide vrije radicalen), een reeks van andere elementen

zoals genoemd NF-kB, oxidatieve schade, vijf

inflammatoire cytokines, de drie verschillende vormen

van stikstofoxide-synthase (iNOS, nNOS en eNOS) en

twee neurologische receptoren (vanilloÔde-receptor en

NMDA-receptor). De pijlen in figuur 1 vormen een

serie van potentiŽle routes waarbij de verschillende elementen

elkaar voortdurend kunnen stimuleren.

Een voorbeeld. NO kan het peroxynitriet verhogen,

wat weer bijdraagt aan de oxidatieve stress. Dit kan

het NF-kB stimuleren, wat kan leiden tot een grotere

productie van iNOS en dit resulteert weer in meer

stikstofoxide. Deze route vormt op zich ťťn potentiŽle

vicieuze cirkel. Zo zijn er nog meer routes, die samen

een veel grotere vicieuze cirkel creŽren. Het grote probleem

is dat er een Ďupregulatieí plaatsheeft, ofwel een

voortdurende toename van activiteit die resulteert in

verergering van het proces. De uitdaging bij de multisysteemziekten

bestaat er volgens Pall daarom uit om

dit patroon van voortdurende stimulering te temperen.

Dat Pall de gemeenschappelijke biochemische respons

op kortdurende stressoren liet beginnen bij een toename

van NO, zette hem weer op het spoor van peroxynitriet

(ONOO-), een sterke oxidant die veel schade

kan aanrichten in het lichaam. Een infectie met het

XMRV-retrovirus kan, indien de omstandigheden Ė

lees: verzwakking Ė het toelaten, resulteren in een sterk

verhoogde productie van inflammatoire cytokinen die

het stikstofoxidesynthase (iNOS) induceren. En dit

enzym maakt op zijn beurt een grote hoeveelheid NO

vrij, dat weer een reactie aangaat met het zuurstofradicaal

superoxide om ONOO- te vormen. Peroxynitriet

laat via verschillende biochemische wegen de hoeveelheid

NO en superoxide verder toenemen, zodat nog

meer peroxynitriet wordt gevormd. Deze upregulatie

is een vicieuze cirkel die garant staat voor chroniciteit

en verergering van de symptomatiek.

Andere kortdurende stressoren werken niet via iNOS,

maar via andere vormen van stikstofoxidesynthase

(nNOS/eNOS). Zo kunnen fysiek trauma, psychologische

stress en bepaalde vormen van chemische blootstelling

de NMDA-activiteit verhogen, wat leidt tot

meer nNOS en mogelijk eNOS. De gemeenschappelijke

factor is dus de toename van NO en niet de specifieke

vorm van stikstofoxidesynthase.

Recent onderzoek ondersteunt de visie van Pall, waarin

werd aangetoond dat in patiŽnten met MCS drie elementen

van de stikstofoxide/peroxynitriet-cyclus

waren verhoogd, te weten NO, de cytokinen en de oxidatieve

stress.8 De eerste twee elementen waren nog

niet eerder bij MCS aangetoond.

 

Sleutelrol voor vitamine B12

Eťn van de belangrijkste onderdelen van Myhillís therapie

is vitamine B12 in hoge dosering. Zij ziet daardoor

bij haar patiŽnten over het algemeen een opmerkelijke

verbetering. Pall stelt dat vitamine B12 NO effectief

wegvangt.3 Omdat NO het startpunt is van zijn vicieuze

stikstofoxide/peroxynitriet-cyclus, kan deze vitamine

op deze manier de cyclus downreguleren. Deze eigenschap

is niet gerelateerd aan de vitamine B12-spiegel.

Er hoeft geen sprake te zijn van een vitamine B12-

deficiŽntie om gebruik te maken van deze eigenschap.

Artsen met veel ervaring geven erg hoge doses, van wel

10 mg vitamine B12, als hydroxocobalamine.

Bron Ortho