Biologisch Medisch Centrum     Arts Paul van Meerendonk
Immuunsysteem en virussen

 

Biologisch Medisch Centrum
HINTS
ATP energie
Behandeling CVS/ME
Dr Myhill
Dr Teitelbaum
Dr Meirleir
Dr Cheney
Dr Chia
Arts Paul van Meerendonk

ADP-ATP efficiency
Mitochondrial dysfunction
Cvs en fibromyalgie
Virus en DNA
Viruses and mitochondria
Virussen en immuunsysteem
Immuunsysteem
Zware metalen

Cadmium
Stikstofoxide
CVS ME aantoonbaar
CVS legitiem
esme
Research direction

Glutathion
Carnitine
D-ribose
Vitamine B12
Vitamine D
Nac
FIR
EPD Desensibilisatie
Oxymatrine
Gc MAF
CT
Meetresultaten 1

Meetresultaten 2
Meetresultaten 3
Meetresultaten 4

 


 

Loading

Immuunsysteem en virussen

 

Virussen, bacteria, schimmels en andere micro organismes zijn allen op zoek naar een voor hun fijne leefomgeving om zich te vermenigvuldigen. Naar een plaats met een voor hun aangename temperatuur en voldoende voedingsstoffen en energie. En schimmels bijvoorbeeld zijn op zoek naar een vochtige omgeving.

 

Om deze buiten te houden is er de huid en bijvoorbeeld maagzuur.

Mochten deze toch binnen komen dan komen de volgende cellen in actie:

 

1 macrofagen zijn de constant aanwezige eerstelijns soldaten van het lichaam. Ongewenste virussen worden door de macrofagen aangevallen. Ze eten de virussen op. Maar ook lichaamsafval en kankercellen, bacteria etc. eet het op.
(Macro is groot en fagen is eten. Macrofagen is dus een grote eter. Het zijn witteboed lichamen. Het begint zijn bestaan als een monocyte en dit wordt door verschillende cytokines omgezet tot een bepaalde gewensde macrofaag als dit nodig is.
Interferon y is een cytokine wat gemaakt wordt als macrofagen in gevecht zijn met microbes. Als interleukin 4 cytokine aanwezig is worden wondhelende macrofagen gemaakt. Interleukine 10 onderdrukt weer het immuunsysteem wat handig is in een later stadium om de ontstekingsreactie te temperen.)

2 Maar als dat niet genoeg is en de macrofagen in gevaar komen dan komen de T-helper cellen in actie.
(De macrofaag leert de buitenkant van een virus kennen en stuurt deze informatie naar de helper T-cellen (HT1) De helper T cellen sturen nu een signaal in de vorm van lymfokine naar alle andere cellen. Lymfokine is de oorlogskreet waardoor alle andere cellen in actie komen.)

3 Zij bellen de B-cellen om te helpen. De B-cellen produceren antilichamen die zich aanhechten aan het virus. De antilichamen neutraliseren het virus of maken het makkelijker voor de macrofagen om het virus op te eten. De B cellen worden precies op maat gemaakt voor het betreffende virus.

Maar als ook dat niet lukt dan is het tijd voor zwaar geschut: 

4 killer T-cellen. De Killer T-cellen zien de antilichamen van de B-cellen op het virus zitten. De killer T-cellen vallen nu het virus met het antilichaam erop aan door het membraan van het virus door te prikken.

Maar T-killer cellen zijn bloeddorstig. Zij vallen ook lichaamseigen materiaal aan. Daarom moeten zij ook weer geremd worden in hun veldslag. Soms zijn de virussen niet meer te vinden en zo verstopt in een cel dat hij niet herkent wordt. Soms wordt toch herkent dat er iets mis is met de lichaamseigen cel en wordt deze vernietigd door de T killer cel door een chemische stof te injecteren in de cel.

5 Supressor T-cellen remmen de werking van de T-killer cellen  als het virus overwonnen is.

6 Dan komen de memorie T-cellen in actie. Deze onthouden wat de beste middelen zijn tegen dit virus. Mocht het nog een keer binnen komen dan kan nu snel de best bekende actie ondernomen worden.

Het virus zoekt eerst uit welke cel geschikt is voor hem om in te leven met speciale receptoren. Dan hecht het zich aan de cel waar het zijn sleutel in het slot plaatst van de cel.  De cel stuurt nu een transportmiddel om het virus de cel in te halen. Het virus geeft nu een genetische code af. Of een ander soort virus injecteerd zijn code zonder zelf de cel in te gaan. De cel is onbewust van deze invasie en gaat het nieuwe aangeboden dna vermenigvuldigen. De eigen cel wordt nu een fabriek voor het maken van dit virus. Als de cel voldoende virus materiaal heeft explodeert de cel en het virus komt naar buiten. Deze nieuwe virussen gaan weer andere cellen gebruiken. video
De mitochondria hebben drie lagen voor bescherming. Eerst de buitenkant van de cel waarin de mitochondria zit dan het eigen buitenste membraan en dan nog het eigen binnen membraan. Helaas zijn er nog voldoende virussen die sleutels hebben om door alle drie de membranen te komen.
Verschillende virussen hebben een verschillende voorkeursplaats. Sommige virussen gaan graag in de cellen zitten in de neus waardoor verkoudheid ontstaat. Sommige gaan graag in de mond zitten. Andere virussen hebben weer hele andere voorkeuren. Hepatitis gaat graag in de lever zitten. Griep virussen zijn ieder jaar weer net even anders waardoor steeds weer grote groepen mensen er ziek van worden.
De meeste virussen maken eiwitten als tegenmaatregel tegen de werking van ons immuunsysteem.
Virussen zijn heel erg slim. Herpes virus bijvoorbeeld sluit heel snel de gen expressie van de cel af waardoor de ontstekingreactie getemperd wordt. Sommige virussen vervangen de transportmiddelen in de mitochondria. Ze worden een deel van de mitochondria.
what does a CD8 suppressor do?

The CD8 cells are types of T cells that actually help "supress" the immune system to make sure it keeps the immune system from really acting up or sometimes over reacting to antigens or foreign agents. It's important to know that when people get a "cold" or get sick, its not the bacteria or virus that is causing the symptoms, its actually our immune systems fighting the bug that causes the fever, cough, weakness, joint pain, rash, etc. These CD8 cells are regulatory and make sure the immune system doesn't overreact or cause too many problems


 

The Immune System

The human body is continually exposed to disease producing organisms, called pathogens, and other harmful substances in the environment. Your immune system is your body's personal defense against these harmful invaders. The body's ability to counteract the effects of pathogens and other harmful agents is called resistance and it is dependent on a variety of defense mechanisms. Your immune system is made up of billions of special cells called white blood cells, lymphocytes, unique proteins called antibodies, chemicals that mediate immune response, and special organs that replenish and integrate the whole immune process. All of these defense mechanism must act together and are designed to react rapidly to provide protection against disease-producing organisms and their toxins. There are two aspects of the immune system's response to disease: innate and acquired. Natural, or innate, immunity is present from birth and is the first line of defense against the vast majority of infectious agents. Innate immunity involves barriers that keep harmful material from entering your body.
Your skin provides an impenetrable barrier. The eyes use fluids, such as tears, and the presence of enzymes, such as lysozyme, that destroy bacteria. The respiratory system utilizes cilia, mucus, and coughing to get rid of foreign materials. If infection-causing organisms gets past these defenses, the body produces fever, inflammation, and other reactions designed to conquer the unwelcome invader. Inflammation causes an increase in the local blood supply so that large numbers of white blood cells can be brought to the area to fight the infection. Some of these white blood cells are phagocytes and macrophages that literally eat the invading microorganism. In most cases of minor glossary:infection|infection]], these cells solve the problem. If the pathogen succeeds in passing this barrier, a more complex process, involving other cells of the immune system, necessary. To understand this process, lets examine what happens when a virus enters the body. When a virus enters your body an immune response begins automatically.
A scavenger macrophage will eat the virus and display the viral antigen on its surface. Anything that can trigger an immune response is called an antigen. An antigen can be a germ such as a virus, or even a part of a virus. Other white blood cells in your body called “helper T-cells” will see the viral antigen and produce toxins that will destroy it. The helper T-cells then send chemical messages that activate lymphocytes called B-cells which make antibodies that recognize the viral antigen. These cells “remember” the specific disease organism and divide into many more cells. The resulting “clone” of identical cells starts producing very large numbers of antibodies that bind to all the organisms of that disease and destroy them. This process is called acquired immunity. It is a learning process of the immune system that develops either through exposure to invading microorganisms or as a result of immunization. It is estimated that your body has more than 100 million different kinds of antibodies, each one custom-built to identify a particular pathogen. If your body is exposed a second time, no symptoms occur because the organism is destroyed quickly- you are now immune to that particular pathogen.

 


 

New Study: CFS Yields Distinct Immune Signature

 

(May 14th, 2011) -- According to researchers at the University of Reno and the Whittemore Peterson Institute, chronic fatigue syndrome (CFS) patients demonstrate an atypical immune response.  In a blinded and controlled study published in the May 2011 issue of In vivo, 118 patients who met a well-defined diagnosis for CFS were tested for levels of a variety of cytokines using Xmap technology.   The researchers found that CFS patients exhibited different cytokine expression than healthy controls.

The researchers found that they were able to accurately identify 96 percent of CFS patients by identifying differences in cytokine levels. Of 26 cytokines examined, 11 were upregulated, and 8 were downregulated in CFS patients. The cytokine with the most difference was IL-8, a cytokine typical of inflammatory response. The authors state that "CFS patients display an inflammatory cytokine and chemokine signature that distinguishes them from healthy control subjects".

The researchers incorporated testing for murine leukemia viruses (MLV's) into the design, using patients who tested positive for XMRV.   Because recent studies have failed to find murine leukemia viruses in CFS or healthy controls, some researchers have urged the scientific community to abandon CFS and retroviral research.  The issue will be resolved later this year.    Despite the controversy over the link between CFS and retroviruses, this study's authors allow for possible theories for the CFS that do not involve retroviruses:   "If future studies establish that disease status is not determined by XMRV variation, it is possible that other conditions, such as a compromised immune system, predisposing genetics, or co-infections with other pathogens, may be necessary to manifest disease."According to Dr. Mosser, immune-regulating macrophages may hold the key to developing treatments for autoimmune diseases such as multiple sclerosis or rheumatoid arthritis. The focus of new research is on reprogramming the macrophages to assume a regulatory phenotype and prevent autoimmunity, he said


Periodontal disease and autoimmune disorder

Evidence indicates that periodontal disease is an autoimmune disorder, in which immune factors in the body attack the person's own cells and tissue -- in this case, those in the gum. It appears to work like this:

  • The bacteria that form plaque and tartar release toxins that stimulate the immune system to overproduce powerful infection-fighting factors called cytokines.
  • Ordinarily, cytokines are important for healing. In excess, however, they can cause inflammation and severe damage.
  • In addition, white blood cells produced by the immune response to bacteria also release a family of enzymes called matrix metalloproteinases (MMPs), which break down connective tissue.

Studies suggest that this inflammatory response may have damaging effects not only in the gums but also in organs throughout the body, including the heart.

Viral Causes

Certain herpes viruses (herpes simplex and varicella-zoster virus, the cause of chickenpox and shingles) are known causes of gingivitis. Other herpes viruses (cytomegalovirus and Epstein-Barr) may also play a role in the onset or progression of some types of periodontal disease, including aggressive and severe chronic periodontal disease. All herpes viruses go through an active phase followed by a latent phase and possibly reactivation.

These viruses may cause periodontal disease in different ways, including release of tissue-destructive cytokines, overgrowth of periodontal bacteria, suppressing immune factors, and initiation of other disease processes that lead to cell death.


 

General recommendations for a healthy immunesystem and excercise:

By far, the most important finding that has emerged from exercise immunology studies is that positive immune changes take place during each bout of moderate physical activity. Over time, this translates to fewer days of sickness with the common cold and other upper respiratory tract infections. This is consistent with public health guidelines urging individuals to engage in near-daily physical activity of 30 minutes or greater. Other factors that help maintain good immune function include eating a well-balanced diet, keeping life stresses to a minimum, avoiding chronic fatigue, obtaining adequate sleep, and avoiding rapid weight loss. During extreme dieting the immuun system functions less well. Avoid over excercizing wenn ill or tired.