FIR Rectaal gemeten

Temperaturen FIR 51 C boven 55 C midden 47 C benen.

8.34  36.6
8.41  37.0
8.51  36.7
9.01  36.6
9.11  36.6
9.21  36.6
9.30  36.7
9.54  36.9 FIR uit
10.20  37.2


Rectaal gemeten
:


Finse sauna  83 C 20%

13.04  37.2 C   voor sauna
13.14  37.4
13.19  37.8
13.25  37.8
13.30  37.9
13.35  38.0
13.40  38.1
13.42  38.1  eruit
13.46  38.1
13.51  38.0
13.55  37.7
14.00  37.7
14.08  37.3
14.15  37.1
14.20  37.2

Turks stoombad Rectaal

14.26  37.2
14.31  37.2
14.53  37.8
15.03  38.0
15.08  38.1  eruit
15.14  38.0
15.24  37.8
15.30  37.6
15.43  37.4
16.40  36.9


 

 

Biologisch Medisch Centrum | FIR Far Infra Red  Sauna Cocoon System Get-Fitt
Paul van Meerendonk

Deze site is opgericht door een zeer tevreden clint van het Biologisch Medisch Centrum

Biologisch Medisch Centrum
Behandeling CVS/ME
ATP energie
Vitamine D
Dr Teitelbaum
Dr Meirleir
Dr Cheney
Arts Paul van Meerendonk

ADP-ATP efficiency
Cvs en fibromyalgie
valganciclovir
CVS ME aantoonbaar
CVS legitiem
Research direction
CT

Virus en DNA
Dr Kerr
esme
Dr Chia
Zware metalen
Cadmium
FIR
Meetresultaten 1
Meetresultaten 2
Meetresultaten 3
 

FIR Far Infra Red Sauna Cocoon System Get-Fitt

FIR sauna is het belangrijkste onderdeel van de zware metalen en chemicalin ongiftiging.

De FIR Cocoon System sauna (Far Infra Red) produceerd infrarode warmte op een specifiek frequentie gebied wat gelijk is aan door het eigen lichaam geproduceerde warmte. (Ook bijvoorbeeld bij koorts) Deze warmte dringt heel diep het lichaam in en zet met deze combinatie van frequentie en locatie het lichaam aan om zich te reinigen.
Zware metalen en
chemicalin zijn meetbaar aanwezig in het zweet bij gebruik van de FIR.
Een normale infrarood sauna of deken produceerd infrarood in een breed spectrum en produceerd veel minder infrarood op deze specifieke frequentie. Normale sauna's hebben maar heel geringe ontgifigingswerking in vergelijk.

Bij het detoxificatie proces zijn mineralen en vitamines noodzakelijk. Bij het gebruik van deze FIR sauna moeten dan ook tekorten van mineralen en vitamines, die er bijna altijd zijn bij CVS / ME, zijn aangevuld.

Omdat grote verschillen in reacties optreden bij het gebruik van de FIR sauna moet het gebruik langzaam opgebouwd worden. En moet steeds gekeken worden of er geen overmatige reactie komt zowel direct na gebruik als ook tot en met de volgende dag. Mocht dit het geval zijn dan dient u contact op te nemen met de leverancier om een aangepast schema te verkrijgen.Schakelaar aan zetten op de achterzijde.
On/Off knop indrukken.

Channel indrukken totdat lampje 1 brand.
Temperatuur en tijd instellen.
Op start drukken. Herhalen voor zone (channel) 2 en 3.

Als het bij de benen te warm voelt kan dat gebied bijvoorbeeld 10 graden minder warm gezet worden.
Liefst niet teveel bewegen want iedere beweging voelt op de hoogste temperatuur even extra warm omdat dat 'nieuwe' stuk materiaal (kunst leder) waar je dan tegen aan komt nog niet is afgekoeld door het lichaam.

1e dag 2 minuten op 27 C
2  dag: 5 minuten op
27 C
3 dag: 10 minuten op 32 C
4
dag: 20 minuten op 32 C
5
dag: 30 minuten op 35 C
6
dag: 40 minuten op 40 C
7
dag: 50 minuten op 50 C
8
dag: 60 minuten op 60 C
9 dag: 90 minuten op 60 C

Daarna als behandeling 45 tot 90 minuten om de dag op 
60 C,  of als het gaat iedere dag op 60 C(nog snellere ontgifting). Ontgiftingingsresultaat van zware metalen kan na ongeveer 80 maal 1 uur behandeling verwacht worden.

Zelf doe ik iedere dag 60 minuten channel 1 op 60
C, 2 op 53 C en 3 op 48 C. Alle drie op 60 C vind ik te heet.
Na enige weken wennnen nu
iedere dag 60 minuten channel 1 op 60 C, 2 op 55 C en 3 op 52 C

Als onderhoud 30 minuten enkele malen per week
op 60 C.

1 glas water drinken voor het gebruik en per kwartier gebruik ook een glas water drinken.

Binnen 2 uur voor gebruik geen zware maaltijd nuttigen

Gebruiksinstructies lezen en naleven.

Let op individuele reacties kunnen verschillen als u ergens last van krijgt dan direct stoppen en contact opnemen met uw leverancier.

Contact voor informatie 00 44 20 8445 5412 Fir

 

Temperatuursverhoging met standaard infrarood sauna:  37.34 naar 37.69  graden in 10 minuten

After the volunteer came out of the sauna, after being in the 58 degrees heat for 10 minutes, his body temperature only rose 0.35 degrees from 37.34C to 37.69C. From these results, we can see that being in a hot sauna does increase the bodys temperature slightly; however, the increase is minor. This experiment definitely does show how incredible the bodys ability is to regulate its temperature, to keep it at a constant 37C. Enjoy a sauna session and enjoy the health benefits associated with them, but remain hydrated for a safe and enjoyable experience.
http://www.divapor.com/sauna-articles/infrared-sauna-heat-effects.php

In een gewone sauna:
97.7 Fahrenheit naar 102.3 graden Fahrenheit in 20 minuten is:
36.6 Celsius naar 39.0 graden Celsius in de mond gemeten.
http://www.saunatimes.com/health-and-wellness/do-traditional-saunas-raise-core-body-temperature/

 

Temperatuur

7:30 net wakker met elektrische deken op 7+7 (max is 9+9) en wat zwetend warm gevoel.
36.3 graden onder de tong

Elektrische deken uit.  FIR aan. Temperaturen FIR 51 boven 55 midden 47 C benen. (get-fitt.com sauna cocoon)

Oraal FIR

7.42 begin 35.90 C     
7.52  35.90
8.02  36.15
8.12  36.40    
8.22  36.55
8.29  36.55       
8.42  36.55
8.50  36.40
9.02  36.55
9.04 FIR uit.
9.19  36.20
9.37  36.15
10.05  35.75
11.27  36.40

Finse sauna  83 C 20%
12.30 begonnen 36.20

12.45   37.85
12.51   37.95
13.00  38.35
13.04  38.55
eruit
13.10  34.70 (water drinken)
13.15  35.60
13.15  36.3 onder oksel.

 Turks stoombad

14.00  36.15
14.09  36.85
14.18  37.50
14.25  37.45

Eruit
14.33  35.95 water drinken