Biologisch Medisch Centrum Cvs en fibromyalgie.  Is ME een infectieziekte?
Mycoplasma-theorie van Nicolson. Paul van Meerendonk Epe

Deze site is opgericht door een zeer tevreden cliŽnt van het Biologisch Medisch Centrum

Bron : Ortho
Datum: Nummer 5 - oktober 1999

Biologisch Medisch Centrum
Behandeling CVS/ME
ATP energie
Vitamine D
Dr Teitelbaum
Dr Meirleir
Dr Cheney
Arts Paul van Meerendonk

ADP-ATP efficiency
Cvs en fibromyalgie
valganciclovir
CVS ME aantoonbaar
CVS legitiem
Research direction
CT

Virus en DNA
Dr Kerr
esme
Dr Chia
Zware metalen
Cadmium
FIR
Meetresultaten 1
Meetresultaten 2
Meetresultaten 3


 

Loading

Is ME een infectieziekte?

Hoe kijkt orthomoleculair arts Paul van Meerendonk van
het Biologisch Medisch Centrum hier tegen aan?


Als arts zie ik voornamelijk patienten met het chronisch vermoeidheids syndroom
(CVS) en fibromyalgie (FM) (Fibro is vezels - Myalgie is pijn).
(Fibromyalgie is pijn in bindweefsel en spieren vaak gepaard gaande met vermoeidheid)
Ik behandel deze syndromen volgens het Teitelbaumprotocol. De Amerikaanse internist
Jacob Teitelbaum, zelf ex-CVS-patient, heeft een multifactorieele behandeling ontwikkeld
voor deze aandoeningen, welke hij in dubbelblind, placebo-gecontroleerde onderzoekeen
wetenschappelijk heeft getoetst. Ruim 80% van de CVS- en FM-patiŽnten blijkt baat te
hebben bij de Teitelbaumaanpak. Een van de belangrijkste aspecten hiervan is de
behandeling van opportunistische infecties. Dit kunnen zijn infecties met
virussen, parasieten, gisten, schimmels, Ricketsiae, Chlamydiae en
bacteriŽn.

Mycoplasmaspecies

Mycoplasmaspecies zijn primitieve bacterien, die geen celwand hebben en zich
als intracellulaire parasieten gedragen. Mycoplasmaspecies kunnen diffuse
orgaanschade veroorzaken door een direct cytopathisch effect. Daarnaast
kunnen deze micro-organismen aanleiding geven tot een onderdrukking van de
mitochondriale activiteit en daarmee de energieproductie in gevaar brengen.
Mycoplasmaspecies kunnen bij het verlaten van de cel delen van het celmembraan
meenemen. Het immuunsysteem kan afweerreacties in gang gaan zetten tegen de
mengeling van Mycoplasma- en lichaamseigen antigenen, met als gevolg auto-
immuunreacties. Zo wordt bij 50% van de patienten met reumatisehe artritis
Mycoplasma in het bloed aangetroffen. Behandeling ervan met antibiotica
leidt bij de meerderheid van deze patiŽnten tot een vermindering van klachten.
Mycoplasmaspecies blijken bij 60% van de CVS- en FM-patiŽnten in het bloed
voor te komen. Met name de patiŽnten met een laag gehalte aan het antivirale
enzym 2,5 A-synthetase-RNA-se-L blijken vaak besmet te zijn. Dit zegt
professor De Meirleir van de Universiteit van Brussel. Dit enzym komt juist
bij een groot aantal CVS-patiŽnten in te grote hoeveelheden en in abnormale
vorm voor. Mycoplasmaspecies komen ook bij 10% van de gezonde populatie in
het bloed voor en zelfs bij 50% van hen in het speeksel. Hoe zieker de CVS-
patient, hoe meer verschillende types Mycoplasma (zoals M. hominis,
formentans, pneumoniae) worden aangetroffen. Naast Mycoplasmaspecies worden
ook vaak andere bacterien aangetoond in het bloed van CVS-patiŽnten:
Chlamydiae, Ricketsiae, Coxiella, Borrelia en Brucella. Volgens dokter Jadin
uit Johannesburg zouden bij meer dan 80% van de CVS-patiŽnten Ricketsiae in
het bloed worden aangetroffen. En we hebben het nu alleen nog over
bacteriŽn.

Oorzaak of gevolg

Dit brengt ons op de vraag of deze micro-organismen de oorzaak zijn van CVS
en FM of een begeleidend verschijnsel. Volgens professor Nicolson herstelt
de meerderheid van de CVS-patiŽnten, waarbij Mycoplasma in het bloed wordt
aangetroffen, na meerdere cycli van 6 weken doxycycline. Het herstel is niet
altijd volledig en varieert van 50 tot 100%. Professor De Meirleir meldde
mij informeel dat ongeveer 50% van de CVS-patiŽnten, die met Mycoplasma
besmet zijn, baat heeft bij een antibioticakuur. Dokter Jadin uit Zuid-Afrika
meldde bij het recente CVS-wereldcongres in Brussel, dat ruim 80% van de
Ricketsia-positieve patiŽnten herstelde na 1/2 tot 3 jaar intermitterend
antibiotica.

Beschadigd immuunsysteem

Waarschijnlijk zijn genoemde bacteriŽle infecties cofactoren in de
pathogenese van CVS en FM. Een door toxines, stress en infecties beschadigd
immuunsysteem vormt een porte d'entree voor deze infecties. Op hun beurt
leiden deze micro-organismen weer tot een duidelijke toename van de ernst
van het syndroom. Zo blijkt de ernst van AIDS in grote mate samen te hangen
met opportunistische infecties, zoals Pneumocystis on Mycoplasma.
Behandeling van de opportunistische infecties verbetert het klachtenpatroon
bij AIDS. Evenzo is het noodzakelijk om de opportunistische infecties bij
CVS en FM te behandelen. Het betreft dan niet alleen de bacteriŽle infecties,
maar ook die met virussen, gisten, schimmels en parasieten. Naast de aanpak
van deze infecties dient het immuunsysteem krachtig ondersteund te worden.
Het langdurig gebruik van antibiotica dient gepaard te gaan met schimmel-
werende middelen, zoals nystanine, knoflook, caprylaten, grape-seed-extract
en probiotica.

Infectieziekte mogelijke bron veel chronische aandoeningen


Een infectieziekte die zich langzaam ontwikkeld is mogelijk de bron van een veel
chronische aandoeningen, zoals het chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie
en het zogenaamde golfoorlogsyndroom. Dr. Garth Nicolson van het Institute for
Molecular Medicine geeft aan dat primitieve bacterievormen, Mycoplasma's genaamd,
verantwoordelijk kunnen zijn voor symptomen als vermoeidheid, hoofdpijn en pijn aan
gewrichten. Vaak zijn er maar weinig behandelmethoden voor deze chronische 
aandoeningen, omdat maar weinig bekend is over de oorzaak ervan, voegt Nicolson
toe.
Met een paar collega's onderzocht hij 203 CVS- patiŽnten op de aanwezigheid van
mycoplasma's in hun bloed. Het bleek dat 70% van deze groep drager van de
bacterie was. Bij een controlegroep van 70 gezonde mensen bleek slechts 9% drager.
Een test met 200 patiŽnten die aan het golf oorlogsyndroom leden en 62 gezonde
mensen wees uit dat de patiŽnten zevenmaal meer kans op een infectie hadden dan
de mensen uit de controlegroep. De mycoplasmas hebben een erg eenvoudige
structuur zonder celwand en planten zich langzaam voort. Daarvoor maken ze gebruik
van de cel-onderdelen van lichaamscellen. Mensen die een virusinfectie hebben,
blootstaan aan straling of luchtverontreiniging, hebben hoogstwaarschijnlijk meer kans
op een mycoplasma-infectie, aldus Nicolson.
Nieuwe technieken maken het mogelijk om bloed te onderzoeken op DNA van
mycoplasma. Een langdurige behandeling met antibiotica kan de indringer vervolgens
uit het lichaam verwijderen. Of deze methode er ook voor zorgt dat de chronische
aandoeningen verdwijnen, moet blijken uit twee grote onderzoeken waarvan de
resultaten tot dusver niet bekend zijn.