Chronisch vermoeidheids syndroom Legitiem
Biologisch Medisch Centrum Epe
Paul van Meerendonk
Deze site is opgericht door een zeer tevreden cliŽnt van het Biologisch Medisch Centrum

High Lactate Levels in Brain CFS

Biologisch Medisch Centrum
Behandeling CVS/ME
ATP energie
Vitamine D
Dr Teitelbaum
Dr Meirleir
Dr Cheney
Arts Paul van Meerendonk

ADP-ATP efficiency
Cvs en fibromyalgie
Video xmrv cvs
Virus gevonden
valganciclovir
CVS ME aantoonbaar
CVS legitiem
Research direction
CT

Virus en DNA
Dr Mikovits

Dr Kerr
esme
Dr Chia
Zware metalen
Cadmium


 

Kamermeerderheid erkent ME/CVS officieel als ziekte

 
De Tweede Kamer steunde vandaag een motie van Kees Vendrik die chronische vermoeidheid (ME/CVS) officieel erkent als ziekte. Het geldt daarmee ook als officieel erkende ziekte in het kader van de WAO keuringen. GroenLinks is blij dat de Kamer de regering heeft willen corrigeren. Dit geeft duizenden mensen duidelijkheid en houvast.

Verzekeringsartsen lijken onzorgvuldig te opereren bij het beoordelen van ME/CVS-patiŽnten in het kader van de (herbeoordeling voor de) WAO. In plaats van een strikt individuele claimbeoordeling generaliseren sommige artsen (ĎMet ME kun je gewoon werken, is geen ziekteí etc.) Ook minister Hoogervorst ging enige tijd de mist in door te stellen dat hij ME/CVS niet als ziekte beschouwt. Daarmee week hij af van het standpunt van de Gezondheidsraad om ME/CVS in de praktijk wel degelijk te erkennen als ziektebeeld. Zeker nu duizenden mensen met een WAO-uitkering onder de 50 jaar versneld worden herkeurd, is het van groot belang dat de politiek een duidelijk signaal afgeeft.

Dat heeft de Tweede Kamer vandaag gedaan. Een motie van Kees Vendrik van GroenLinks (28 333, nr. 56) werd ondersteund door de gehele oppositie ťn regeringspartij D66. Deze motie stelt dat ME/CVS een officieel erkende ziekte is en als zodanig in de keuring voor de WAO moet worden beschouwd. Verzekeringsartsen mogen mensen dus niet op voorhand een WAO-uitkering weigeren als zij CVS/ME hebben. Zoals bij alle ziektebeelden moet een verzekeringsarts voor de WAO vaststellen wat de feitelijke beperkingen van mensen zijn. Het is niet relevant welk ziektebeeld daaraan ten grondslag ligt.

Minister Hoogervorst is nu teruggefloten. ME/CVS is een officieel erkende ziekte. Dit was overigens allang zo: toenmalig Staatssecretaris Linschoten liet al in 1995 de Kamer weten dat in de WAO-keuringspraktijk ME/CVS conform de lijst van de Wereldgezondheidsorganisatie als ziektebeeld erkend wordt (ďAlle lidstaten van de WHO zijn hieraan gebonden. Dat geldt dus ook voor Nederland. ME is voor Nederland dan ook een erkende ziekteĒ). In het Kamerdebat over het rapport van de Gezondheidsraad ťn in het debat over de herkeuringen van WAO-ers bleken de betrokken bewindslieden (Hoogervorst en De Geus) niet bekend met de uitspraak van Linschoten. Merkwaardig genoeg wilden ze deze lijn niet bevestigen. Dat is nu alsnog met de Kameruitspraak rechtgezet.

Mensen met CVS/ME weten nu waar ze aan toe zijn: ook zij horen normaal bij de WAO-keuring te worden behandeld en niet op voorhand te worden uitgezonderd. De motie vraagt minister de Geus deze heldere lijn zo snel mogelijk aan alle verzekeringsartsen van het UWV te melden.

Het UVW moet nu ook mensen opnieuw keuren en in aanmerking laten komen voor de Wao/Wia regelingen. Het UWV moet nu mensen die ME/CVS gediagnostiseerd zijn serieus nemen en hun beperkingen in kaart brengen.  Mensen die in het verleden ten onrechte goed gekeurd zijn om reden van geen ziekte, of bij wie geweigerd is beperkingen in kaart te brengen hebben recht op een nieuwe keuring. Hier zit geen tijdslimiet aan, maar de mensen moeten het zelf aanvragen.


 

ME (myalgische encephalomyelitis) is in 1969 door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in de classificatie van ziektes ingedeeld bij de neurologische aandoeningen. In 1992 heeft de WHO ook de term CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom) opgenomen, onder dezelfde diagnosecode als ME.

Deze classificatie is de weerslag van de bestaande, internationale consensus over o.a. ziekten. Nederland is lid van de WHO en is hierdoor aan deze classificatie gebonden.
Zowel in 1994 als 1995 heeft de regering ME/CVS als ziekte erkend. Zie hiervoor onderstaande links naar de verslagen van de betreffende kamerdebatten:

Link: Antwoord van staatssecretaris Linschoten (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op kamervragen over de erkenning van ME (14 februari 1995)

Citaat hieruit: "ME is opgenomen in de internationals ziekte classificatie van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Alle lidstaten van de WHO zijn hieraan gebonden. Dat geldt dus ook voor Nederiand. ME is voor Nederland dan ook een erkende ziekte."


 

FinanciŽle tegemoetkoming chronisch zieken (Wtcg)

Bent u chronisch ziek? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen in de extra kosten die u maakt. Dit regelt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). De Wtcg biedt ook financiŽle compensatie voor ouderen en arbeidsongeschikten.

De Wtcg geldt sinds 1 januari 2009 en is in de plaats gekomen van de fiscale regeling buitengewone uitgaven.

18 januari 2010: Staatssecretaris erkent ME/CVS als chronische ziekte met hoge meerkosten  

Staatssecretaris Bussemaker van VWS wil het Chronisch vermoeidheidssyndroom toevoegen aan de lijst  van chronische ziektes die voor patiŽnten hoge meerkosten met zich meebrengen. Dit schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.* Dit is een welkome erkenning voor ME/CVS-patiŽnten. Zij worden immers regelmatig geconfronteerd met onbegrip en de ingrijpende gevolgen van hun ziekte worden vaak onvoldoende serieus genomen.
De lijst speelt een rol bij de toekenning van een financiŽle tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. Wanneer en hoe ME/CVS-patiŽnten van deze wijziging kunnen profiteren is nog niet helemaal duidelijk. Ook is nog onbekend of deze wijziging door gaat werken in de compensatie van het eigen risico in de zorgverzekeringswet, waar ME/CVS-patiŽnten tot nu toe niet voor in aanmerking kwamen, tenzij zij meer dan een half jaar opgenomen zijn (geweest) in een AWBZ-instelling. De brief van de staatssecretaris wordt binnenkort in de Tweede Kamer besproken.

 

Meer informatie over de WTCG: http://www.wtcg.info/ en http://www.meerkosten.nlNew York
(May 15, 2009)

Chronic fatigue syndrome,  is now accepted as a legitimate diagnosis. The diagnostic criteria developed by the Centers for Disease Control (CDC) in 1994 have been widely disseminated, and the CDC now tracks chronic fatigue syndrome (CFS) and reports that between 1 and 4 million Americans suffer from the illness. But arriving at a definitive diagnosis of CFS remains difficult as there is no gold standard diagnostic test, and because CFS shares symptoms with several other medical and psychiatric conditions such as diabetes, thyroid disease, depression, anxiety, and substance abuse.

A Recent Study May Help Diagnosis Chronic Fatigue Syndrome

A recent brain scanning study by NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Radiology Professor Dikoma C. Shungu and colleagues may help open the way to diagnostic clarity. The study showed that a diagnosis of CFS is linked to elevated levels of lactate in the cerebrospinal fluid.

Dr. Shungu discovered the brain abnormality in CFS while using magnetic resonance spectroscopy (MRS) to research dysregulated brain function in people with mitochondrial diseases. "After doing metabolic workups in several people we discovered something surprising: several people who had been referred to us as having CFS or were suspected to have CFS turned out to have elevated lactate in their cerebrospinal fluid."

With a grant from the Chronic Fatigue and Immune Dysfunction Syndrome (CFIDS) Association of America Dr. Shungu further explored the link between lactate and CFS. His study, published in October 2008 in the NMR in Biomedicine, found that more than 50 percent of the CFS patients studied had cerebrospinal fluid lactate levels up to 348 percent higher than the healthy controls.

With collaborators Dr. Sanjay Mathew from Mount Sinai School of Medicine and Dr. Benjamin Natelson from Beth Israel Medical Center, Dr. Shungu is now embarking on a new study to look at the mechanisms that may lead to the elevated lactate in CFS. Dr. Shungu and colleagues will compare patients with CFS with those with anxious depression, and with healthy controls.

Immune Reaction Sparks Chronic Fatigue Syndrome

CFS often develops on the heels of an initiating event such as flu-like illness said Dr. Shungu. The patient does not really recover from the illness Ė "they remain sick and start feeling very, very tired," he said. Elevated levels of lactate may be the end result of a chain of events: "The immune reaction to the infection leads to a build up of free radicals, which accumulate in such numbers that they create oxidative stress. Oxidative stress almost invariably attacks or destroys the mitochondria, which then become dysfunctional. When that happens glycolysis kicks in to give us more energy. The end product of glycolysis is lactate, also called lactic acid, which is what we're detecting."

Increased brain lactate might also be caused by decreased oxygenation in the brain, Dr. Shungu said. "Mitochondria require oxygen to operate. If oxygen levels are too low due to decreased blood flow, mitochondrial energy is not produced efficiently so glycolysis kicks in, and lactate, the end-product, is produced."

Brain Blood Flow Decreased in Chronic Fatigue Syndrome

In their new study Dr. Shungu and colleagues will use MRS to observe markers of oxidative stress, mitochondrial dysfunction and cerebral blood flow. "Preliminary studies have shown that brain blood flow is decreased in CFS compared to the other groups, which might be a cause for the increased lactate," said Dr. Shungu. "We want to know why the blood flow is decreased. To find out we're going to see if the markers of oxidative stress are elevated, which could cause vasoconstriction."

Dr. Shungu's recent study showed levels of lactate that varied considerably among the CFS patients in the study. "We actually had a very big spread Ė more than half of them had significantly increased lactate, but there were also patients who didn't have increased lactate. But that's very telling because it's consistent with the disease Ė it's a very, very heterogeneous condition and it's multisystem." The researchers have tightened the inclusion criteria in the new study so that they will be looking at a more homogenous population of CFS patients. "We're going to accept a group of patients who are quite similar in terms of symptoms, because if there is a spread in symptoms then there could be a lot of confusion."

Faculty Contributing to this Article:

Dikoma C. Shungu is a Professor of Physics in Radiology at Weill Cornell Medical College, one of the affiliate medical colleges of NewYork-Presbyterian Hospital.